"Уро Медикс” e първата в България частна специализирана урологична болница за активно лечение. От май 2014 год в бoлницата функционира и отделение по нефрология.

"Уро Медикс" е разположена на 2-я и 3-я етаж в блок Б на Многопрофилна транспортна болница. В нея работи екип от висококвалифицирани специалисти, който с най-съвременни терапевтични методи оказва навременна и индивидуална помощ при различни урологични заболявания. Лечебното заведение разполага с модерна операционна, собствен литотриптер и съвременна апаратура за диагностика и лечение на урологични и нефрологични заболявания.

С разкриването на новото отделение по нефрология в болницата се постига всеобхватност в лечението на бъбречната патология. Пациентите са улеснени, защото тук се правят оперативни интервенции и се провежда консервативно лечение. Има възможност и да се подготвят болни за диализа, защото„Уро Медикс“ има договор с частния хемодиализен център, разположен на територията на Транспортна болница. Екипът има готовност чрез биопсии да уточнява имунни и автоимунни заболявания, които нанасят тежки поражения и водят до хронична бъбречна недостатъчност. Така цикълът в овладяване на бъбречните болести в лечебното заведение се затваря изцяло.


МБАЛ Уро Медикс ЕООД обявява свободни места за „ЛЕКАРИ- СПЕЦИАЛИЗАНТИ”

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „МБАЛ Уро Медикс“ ЕООД – Пловдив обявява предложение за места за специализанти, финансирани от държавата за 2024 г. по клинични специалности, както следва:

1.“Лекар, специализант по Нефрология“ – 1 място за Отделение по Нефрология
Лицата, които биха желали да кандидатстват за предложените специализантски места, заявяват това писмено в Деловодството на МБАЛ Уро Медикс“ ЕООД – Пловдив в срок от до 10.09.2023 г., като подават следните документи:

1.Заявление в свободен текст

2.Автобиография

3.Мотивационно писмо

Мястото се заема въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал. 1, т. 1. от НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, след провеждането на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване. При одобрение на предложението от страна на Министерство на здравеопазването конкурсът ще бъде обявен след 15.01.2024 год.

Допълнителна информация– Екатерина Папазян; тел. 032/67 34 99


Ценоразпис Уро Медикс-2023г.
Административни услуги Уро Медикс-04.2019